Prázdninový provoz v MŠ Ke Kašně

MŠ Ke Kašně bude otevřena v době

od 1.7. do 4.7.2019

od 26.8. do  30.8.2019

Provoz MŠ během hlavních prázdnin bude od 7,00 do 16,30 hodin.

 

Zápis dítěte na prázdninový provoz v MŠ Ke Kašně a platba stravného a školného v hotovosti bude probíhat  20.5. 2019 od 12,00 do 17,00 v ředitelně MŠ Ke Kašně

 

1.-4.7.  školné 180,- +  stravné 180,-

26.-30.8. školné 230,- + stravné 225,- 

Vratná je pouze částka za stravné v případě nemoci – bude potřeba potvrzení.

 

K zápisu přineste vyplněnou Žádost a kopii evidenčního listu (týká se dětí z jiných MŠ). Žádost o přijetí na prázdninový provoz obou školek je k dispozici na třídách.

Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.

 

V termínu od 8.7. do 12.7. 2019 bude probíhat prázdninový provoz  v MŠ LojovickáZde budou přijímat i děti z ostatních MŠ z MČ Praha Libuš.

 

Přihláška na prázdniny v MŠ Ke Kašně

Směrnice k prázdninovému provozu

Prázdninový provoz v MŠ Lojovická

LETNÍ PROVOZ ŠKOL a školských zařízení o hlavních prázdninách 2019

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás