Aktuality

27.05.2018 • ŠVP - neděle

Dojeli jsme v pořádku, cesta proběhla bez problémů. Po obědě jsme se ubytovali a odpoledne jsme prošli po Harrachově, v okolí skokanských můstků a pohráli jsem si na dětském hřišti. Už se těšíme na zítřejší den, který bude plný nových a krásných zážitků. Děti posílají velkou pusu.

Oslava MDD s Inkou Rybářovou - úterý 5.6.

Srdečně zveme maminky, tatínky a hlavně sourozence na společnou oslavu MDD. Přijďte mezi nás v úterý 5.6. od 9.30 hodin a prožijte společně s námi hodinku plnou písniček, tance a soutěží. Pro každé dítě bude připraven drobný dárek a pro všechny zmrzlina! V případě pěkného počasí se program uskuteční na školní zahradě. Na akci je přispíváno z Dotačního programu MČ Praha Libuš. Těšíme se na Vás!

ŠVP HARRACHOV - INFO

Odjezd v neděli 27.5. v 9.00 hodin od školky.
Sraz v 8.45 hodin před školkou -BUĎTE PROSÍM DOCHVILNÍ!
Do ulice Ke Kašně bude možné vjet z Libušské, po našem odjezdu bude průjezd opět uzavřen a otevřen bude znovu v den příjezdu z Harrachova v sobotu 2.6.

ZÁPIS - VÝBĚR ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ BYL UKONČEN. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU VYVĚŠENY V PONDĚLÍ 4.6. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ SI PŘIJĎTE VYZVEDNOUT OSOBNĚ 6.6 A 7.6. DOSTANETE INFORMACE K TŘÍDNÍ SCHŮZCE 20.6.

Rekonstrukce páteřní ulice Libušská v Písnici

1. etapa začíná již po velikonočních svátcích.

Nejaktuálnější informace naleznete :

https://www.facebook.com/rekonstrukcelibusskeulice/

Podrobné informace naleznete zde:

https://www.praha-libus.cz/aktualita/7863-rekonstrukce-paterni-ulice-libusska-v-pisnici

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

27.5. - 2.6. ŠVP Harrachov

Červen:

5.6. Inka Rybářová - hudební pořad k MDD - program v MŠ

6.-7.6. ZÁPIS - VÝDEJ ROZHODNUTÍ

12.6. celodenní výlet - Ekocentrum Čapí hnízdo

19.6. Rozlučka s předškoláky - odpoledne strávené i s rodiči od 15.30 hod.

20.6. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

V dokumentech je vložen nový školní řád. Prosím Vás všechny, abyste se s ním důkladně seznámili. V tištěné podobě jej najdete také v šatně vaší třídy.

NOVÉ FOTOGRAFIE JSOU KE SHLÉDNUTÍ:

http://kekasne.rajce.idnes.cz/

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Školní rok 2017/201 v MŠ Ke Kašně bude zahájen ve pátek 1. září 2017.

•Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 – provoz v MŠ bude omezen.
•Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. MŠ Ke Kašně bude v této době uzavřena. Provoz v MŠ bude od středy 3. ledna 2018
•Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018 – provoz v MŠ bude omezen.
•Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 5. února do 11. února 2018 – provoz v MŠ bude omezen.
•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 - provoz v MŠ bude omezen.
•Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018. Nový školní rok začne v pondělí 3. září 2018.

Na základě vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst.1 Vás upozorňuji na možnost, že v době letních prázdnin mohou být, mateřské školy v naší MČ uzavřeny, a to od 1.7.2018 do 31.8.2018. O provozu či uzavření MŠ rozhodne Rada MČ. Informaci o této skutečnosti dostanete do 30.4.2018.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MŠ?
Podrobné informace naleznete zde

ŠKOLNÉ NA ŠKOL.ROK 2017/2018

Od 1.9.2017 do 31.8.2018 je výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ke Kašně stanovena částkou 1 000,- Kč. Cena vychází z celkových neinvestičních výdajů za rok 2016.

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás