Poskytování informací

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Odpověď na dotaz ze dne 5.4.2020