Program

 

Během roku organizujeme některé zajímavé akce. Uvítáme i Vaše náměty, rádi je začleníme do našeho programu.

Akce na školní rok 2017/2018:  průběžně doplňujme ....

Září:

12.9. Poznáváme okolí - Písnice - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

13.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA OD 16.30 HOD

19.9. Poznáváme okolí - Točná - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

25.9. Divadlo Krab - pohádka "Medvědí" - program v MŠ

26.9. Poznáváme okolí - Park Kamýk - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Říjen:

3.10. Divadlo Koloběžka - pohádka "Houbařská" - program v MŠ

10.10. Poznáváme okolí - Kunratický les - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

17.10. Poznáváme okolí - Modřanská rokle - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

24.10. Návštěva Hasičské stanice v Modřanech - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

31.10. Lesy Praha - Do lesa za lesními bytostmi - program v MŠ

 

Listopad:

2.11. Logopedické vyšetření Dr.Kopicová v MŠ

7.11. Nedvíďata - muzikál "Strašlivě strašidelná noc" - program v MŠ

14.11. Národní muzeum - Noemova archa - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

21.11. Divadlo M.Kopecký - Zimní pohádka . program v MŠ

28.11. Jílové u Prahy - návštěva muzea s adventním programem - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Prosinec:

1.12. Svatomikulášské slavnosti - tvořivé dílničky v libušské sokolovně od 16.00 hodin

3.12. Rozsvěcení vánočního stromu v Písnici

5.12. Návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla v MŠ - Mikulášská nadílka

7.12. Divadlo Krab - Vánoční příběh - program v MŠ

12.12. Vánoční dílnička v MŠ ve třídě Slůňat

18.12. Vánoční besídka s vystoupením ve 2.třídě od 15.30 hodin

19.12. Vánoční besídka s vystoupením v 1.třídě od 15.30 hodin

 

Leden:

2.1. Vánoční prázdniny

9.1. Návštěva kostela Sv. Jakuba v Kunraticích - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

16.1. Zdravotníci s.r.o. - Tajemství našeho těla - program v MŠ - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

22.1. Agentura Katka a Gábina - Karneval - program v MŠ

23.1. Lesy Praha - Když les usíná - program v MŠ

30.1. Arktida a Antarktida - program v MŠ - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Únor:

6.2. jarní prázdniny

13.2. Proxima Sociale - Jak se mít dobře - primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

15.2. Cirkus Adonis - program v MŠ

20.2. Proxima Sociale - Šikana - primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

21.2. Edison - návštěva zahraničních studentů v MŠ - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

27.2. Proxima Sociale - Vytváření právního povědomí - prim. prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Březen:

2.3. Divadlo Koloběžka- program v MŠ

6.3. Proxima Sociale - Vztahy k ostatním - primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ - zrušeno (nový termín bude upřesněn)

7.3. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků od 16.30 hod ve třídě Slůňat

13.3. Proxima Sociale - Virtuální lákadla - primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

19.3. Návštěva ZŠ RVJ L.Coňka - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

20.3. Zdravotníci s.r.o. - 1.pomoc pro předškoláky - program v MŠ

27.3. Velikonoční dílnička v MŠ

 

Duben:

3.4. Pražské pověsti - návštěva Muzea hl.m.Prahy - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

4.4. Agentura Katka a Gábina - Jak Oskárek našel petrklíč - program v MŠ

6.4. Fotografování v MŠ

10.4. Poznáváme okolí - Dolní Břežany - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

17.4. Návštěva ZŠ Meteorologická - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

18.4. Jarní brigáda na školní zahradě

19.4. Divadlo U Hasičů - O kováři Mikešovi

24.4. Výlet do Prahy - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

25.4. informativní schůzka ŠVP Harrachov

 

Květen:

9.-11.5. ZÁPIS - VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

10.5. Zápis na prázdninový provoz

14.5. Besídka ke Dni matek ve třídě Želviček

15.5. Výlet na Petřín - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

16.5. Besídka ke Dni matek ve třídě Slůňat

14. a 17.5. ZÁPIS - ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ 13.00 - 17.00 HOD

22.5. Lesy Praha - Včelí království

27.5. - 2.6. ŠVP Harrachov

 

Červen:

5.6. Inka Rybářová - hudební pořad k MDD - program v MŠ

6.-7.6. ZÁPIS - VÝDEJ ROZHODNUTÍ

12.6. celodenní výlet - Ekocentrum Čapí hnízdo

19.6. Rozlučka s předškoláky - odpoledne strávené i s rodiči od 15.30 hod.

20.6. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

 

 

 

Denní režim:

6.30 - 8.45  – spontánní činnosti, volné hry, ranní cvičení   
8.45 - 9.15  – hygiena, svačina
9.15 - 10.00  – řízené činnosti
10.00 - 12.00  – pobyt venku
12.00 - 13.00  – hygiena, oběd
13.00 - 14.30  – odpočinek
14.30 - 15.00  – pohybová chvilka, svačina
15.00 - 17.00  – odpolední zájmové činnosti, volné hry, pobyt venku v závislosti na povětrnostních podmínkách

Uvedené časy jsou pouze orientační, denní řád je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny podmínek či aktuálně změněné potřeby dětí.

Roční školní vzdělávací plán:

Tématické okruhy pro jednotlivá roční období

Podzim

BUĎME KAMARÁDI


PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ              - Co přináší podzim

                                           - Za zvířátky do lesa

                                           - Co ze mne dělá člověka
 

Zima

ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ          - Těšíme se na Vánoce

                                           - Čas zimních radovánek

                                           - Masopustní hry

                                           - Těšíme se do školy

 

Jaro

JARO TUKÁ NA VRÁTKA            - Voláme tě, sluníčko

                                           - Zajíčkova koleda

                                           - Držte si klobouky, jedeme z kopce

                                           - Maminky mají svátek                
                                 

Léto

MILÉ LÉTO,COS NÁM PŘINESLO - Všechny děti slaví svátek

                                           - Cestování, to nás baví

                                           - Ahoj prázdniny

 

Během školní roku jsou zařazovány i další témata, která vyplývají z aktuálních situací.

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás