Zápis

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ:

1805, 1807, 1811, 1820, 1824, 1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 1834, 1835, 1838, 1840, 1841, 1843

 

HARMONOGRAM ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vyzvedávání žádostí: 9.-11.5.2018 v MŠ. Přihlášku je možné si stáhnout i z webu (viz níže). Dny otevřených dveří se konají 9. a 10.5. od 9.30 do 11.30 a od 15.00 do 17.00 hodin.

Odevzdávání vyplněných žádostí: 14.5. a 17.5.2018 od 13.00 do 17.00 hodin v ředitelně MŠ. Žádost včetně všech příloh je možné doručit prostřednictvím datové schránky.

Vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí: 6. a 7.6.2018 (13.00 - 17.00 v ředitelně MŠ)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ KE KAŠNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice jsou přijímány do MŠ Ke Kašně s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:


1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (školský zákon č. 561/2004Sb.,§ 34a odst. 2 a § 179 odst. 2), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost zvolit i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

2. Dítě, které k 31. 8. 2018 dovrší 4 let.

3. Děti ve věku 3 let (o pořadí rozhoduje datum narození)

4. Pokud budou přijaty do mateřské školy děti na základě uvedených kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu od nejstarších po nejmladší.

 

 POČET VOLNÝCH MÍST PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 JE 15 

 

Žádost_o_přijetí_k_předškolnímu_vzdělávání_2018_2019.doc

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás