Zápis

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

PŘIJATÍ:  2101, 2102, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2119, 2122, 2123, 2124, 2130, 2131

 

NEPŘIJATÍ:  2103, 2104, 2109, 2111, 2117, 2118, 2120, 2121, 2125, 2126, 2127, 2129, 2132, 2133

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ PŘIJĎTE, PROSÍM, PODEPSAT A VYZVEDNOUT SI V TÝDNU OD 7.6.2021 V 1.TŘÍDĚ (ŽELVIČKY)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Žádosti je možné stáhnout z webových stránek MŠ - viz. níže, nebo vyzvednout v MŠ v době zápisu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je prozatím s ohledem na současnou situaci ZRUŠEN

Termín a doba podání žádostí:                  pondělí 3. 5. 2021 – čtvrtek 13. 5. 2021

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky (ID: r8xb5f2)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mskekasne@volny.cz (nelze jen poslat prostý e-mail!!!!!)
  3. poštou
  4. do připravené schránky u ředitelny MŠ
  5. osobní podání v ředitelně MŠ Ke Kašně 10. 5.  a 12. 5. 2021 od 13,00 do 17,00 hodin (po předchozí domluvě)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ KE KAŠNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1. Trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území MČ Praha - Libuš

2. Dítě ve věku 6 let ke dni 31.8.2021 s odkladem povinné školní docházky

3. Dítě ve věku 5 let ke dni 31.8.2021 

4. Dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8. 2021 

5. Děti ve věku 3 let  ke dni 31.8.2021

6. Dítě ve věku 2 let ke dni 31.8.2021

 

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 JE 18 (K 30.4.2021)

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ke Kašně

Informace k zápisu