Aktuality

KONTAKT - 261 911 449

Již je plně funkční pevná telefonní linka i s provolbou na jednotlivá pracoviště:
1.třída - 12
2.třída - 13
kuchyň - 14
ředitelna - 15

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

Únor:
15.2. Cirkus Adonis - program v MŠ

20.2. Proxima Sociale - Šikana - primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

21.2. Edison - návštěva zahraničních studentů v MŠ - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

27.2. Proxima Sociale - Vytváření právního povědomí - prim. prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

Březen:

6.3. Proxima Sociale - Vztahy k ostatním - primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

7.3. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků od 16.30 hod ve třídě Slůňat

13.3. Proxima Sociale - Virtuální lákadla - primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

20.3. Zdravotníci s.r.o. - 1.pomoc pro předškoláky - program v MŠ

27.3. Velikonoční dílnička v MŠ


NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

V dokumentech je vložen nový školní řád. Prosím Vás všechny, abyste se s ním důkladně seznámili. V tištěné podobě jej najdete také v šatně vaší třídy.

NOVÉ FOTOGRAFIE JSOU KE SHLÉDNUTÍ:

http://kekasne.rajce.idnes.cz/

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Školní rok 2017/201 v MŠ Ke Kašně bude zahájen ve pátek 1. září 2017.

•Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 – provoz v MŠ bude omezen.
•Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. MŠ Ke Kašně bude v této době uzavřena. Provoz v MŠ bude od středy 3. ledna 2018
•Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018 – provoz v MŠ bude omezen.
•Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 5. února do 11. února 2018 – provoz v MŠ bude omezen.
•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 - provoz v MŠ bude omezen.
•Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018. Nový školní rok začne v pondělí 3. září 2018.

Na základě vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst.1 Vás upozorňuji na možnost, že v době letních prázdnin mohou být, mateřské školy v naší MČ uzavřeny, a to od 1.7.2018 do 31.8.2018. O provozu či uzavření MŠ rozhodne Rada MČ. Informaci o této skutečnosti dostanete do 30.4.2018.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MŠ?
Podrobné informace naleznete zde

ŠKOLNÉ NA ŠKOL.ROK 2017/2018

Od 1.9.2017 do 31.8.2018 je výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ke Kašně stanovena částkou 1 000,- Kč. Cena vychází z celkových neinvestičních výdajů za rok 2016.

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás